• Home
  • Szkolenie online: projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych - zgłoś się!
Image

Szkolenie online: projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych - zgłoś się!

Od stycznia 2021 r. zespół Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (CKiS) bierze udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie gdańskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK). Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

W ramach działań projektowych pracownicy CKiS już zostali przeszkoleni, teraz czas na dzieci i młodzież. W związku z tym zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat do wzięcia udziału w szkoleniu online dot. projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Szkolenie zakłada 15 dwugodzinnych spotkań (godziny lekcyjne + 5 minut przerwy) oraz jednogodzinne wprowadzenie.

Pierwsze zajęcia odbędą się 26.02.2021 r. w godz. 16:30-18:55. Pozostałe zajęcia odbędą się w marcu: w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17:00-18:35. Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu.

Zgłosić się można wysyłając oświadczenie oraz deklarację na adres: bienkowska@przuszcz-gdanski.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.02.2021 r.

Oryginały deklaracji i oświadczenia, czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do 17.02.2021 r., do siedziby CKiS (ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański).

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik poniżej 13 r.ż.
Deklaracja – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Oświadczenie – uczestnik powyżej 13 r.ż.
Regulamin

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!