Image

Jak uzyskać stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego przyznawane są uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, którzy pobierają naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, bez względu na miejsce zamieszkania.

Kwota udzielonego stypendium jest przyznawana raz w roku i jej wysokość jest uzależniona od etapu edukacji na jakim znajduje się uczeń. Uczniowie szkół podstawowych klas od IV do VI mogą liczyć na 500 zł, klas od VII do VIII na 1 000 zł, pozostali uczniowie za swoje wysokie wyniki otrzymają 2 000 zł.

Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej kategorii:
  • za wyniki w nauce,
  • za osiągniecia sportowe,
  • za osiągnięcia artystyczne.

Tradycyjnie wnioski o przyznanie stypendium  wraz z załącznikami przyjmowane są do 30 czerwca danego roku w biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Gruwnaldzka 20). 

Szczegółowe informacje oraz przydatne pliki: bip.pruszcz-gdanski.pl