Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w mieście Pruszcz Gdański organizowana jest okresowo. Poza wyznaczonymi terminami objazdowych zbiórek wielkogabarytów mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą je również przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

W roku 2023 zaplanowano zbiórki w następujących terminach:
  • 25 marca 2023 r. (sobota)
  • 24 czerwca 2023 r. (sobota)
  • 23 września 2023 r. (sobota)
  • 09 grudnia 2023 r. (sobota)
W wyznaczone dni zbiórki, odpady należy wystawić do godz. 6:00.

Gdzie wystawić śmieci wielkogabarytowe?
 Osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej, proszone są o wystawienie śmieci wielkogabarytowych przy wiatach śmietnikowych.
 Osoby mieszkające w zabudowie jednorodzinnej proszone są o wystawienie śmieci wielkogabarytowych przed swoją posesją.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafki, szafy, krzesła, biurka, dywany, wykładziny itp.

 


   Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, opony.Poza wyznaczonymi terminami objazdowych zbiórek wielkogabarytów mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą je również przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Kupiecka 16 w Pruszczu Gdańskim. Punkt czynny jest od wtorku do piątku: 9:00-17:00, w sobotę: 8:00-14:00.

 Seniorzy posiadający Pruszczańską Kartę Mieszkańca, a na niej aktywny Pakiet Seniora mogą zamówić bezpłatny transport zużytego, kompletnego dużego sprzętu elektrycznego i odpadów wielkogabarytowych z miejsca zamieszkania do GPSZOK pod nr tel. +48 58 773 24 01.