Pakiet Seniora

O projekcie


Pakiet Seniora rusza z dniem 1.07.2021 r. Z Pakietu Seniora mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca.

Jak otrzymać Pakiet Seniora?

Pakiet Seniora nadawany jest automatycznie wszystkim mieszkańcom, którzy spełniają kryterium wieku oraz posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca.

Mieszkańców, którzy nie posiadają Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, a chcieliby skorzystać z Pakietu Seniora, zapraszamy do złożenia wniosku o wyrobienie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

W celu uzyskania Karty należy złożyć wypełniony, kompletny i czytelny wniosek o Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej lub osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Pakiet Seniora zachowuje ważność tak długo, jak długo ważny jest Pakiet Mieszkańca.

Pakiet Seniora uprawnia do:
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni oraz sauny przy Szkole Podstawowej nr 3,
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni, jacuzzi, sauny, kortów do squasha oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 4,
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 3,
  • bezpłatnego transportu zużytego (kompletnego) dużego sprzętu elektrycznego tj. pralka, kuchenka, zmywarka, lodówka itp., gdzie jeden z wymiarów przekracza co najmniej 60 cm oraz tzw. odpadów wielkogabarytowych, z miejsca zamieszkania do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W celu zamówienia bezpłatnego transportu ww. odpadów należy skontaktować się z pracownikiem spółki PURUM sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 58 773 24 01 lub poprzez wiadomość elektroniczną bok@purum-pruszcz.pl oraz umówić się na odbiór odpadów.

Zobacz:

Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół na 2021 r.