Pakiet Seniora

Informacje


Pakiet SenioraPakiet Seniora powstał 01.07.2021 r. zastępując tym samym działającą do 30.06.2021 r. Pruszczańską Kartę Seniora. Pruszczańska Karta Seniora, zachowa ważność jeszcze do 31.12.2021 r., po tym czasie osoby, które będą chciały korzystać ze zniżek i ulg dedykowanych osobom w wieku 60 lat i więcej, będą musiały posiadać Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Seniora.

Jak otrzymać Pakiet Seniora?

Pakiet Seniora nadawany jest automatycznie wszystkim mieszkańcom, którzy spełniają kryterium wieku tj. mają 60 lat lub więcej oraz posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca.

Mieszkańców, którzy nie posiadają Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, a chcieliby skorzystać z Pakietu Seniora, zapraszamy do złożenia wniosku o wyrobienie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

W celu uzyskania Karty należy złożyć wypełniony, kompletny i czytelny wniosek o Pakiet Mieszkańca w wersji elektronicznej lub osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Pakiet Seniora zachowuje ważność tak długo, jak długo ważny jest Pakiet Mieszkańca.

Pakiet Seniora uprawnia do:
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni oraz sauny przy Szkole Podstawowej nr 3,
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni, jacuzzi, sauny, kortów do squasha oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 4,
  • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 3,
  • bezpłatnego transportu zużytego (kompletnego) dużego sprzętu elektrycznego tj. pralka, kuchenka, zmywarka, lodówka itp., gdzie jeden z wymiarów przekracza co najmniej 60 cm oraz tzw. odpadów wielkogabarytowych, z miejsca zamieszkania do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W celu zamówienia bezpłatnego transportu ww. odpadów należy skontaktować się z pracownikiem spółki PURUM sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 58 773 24 01 lub poprzez wiadomość elektroniczną bok@purum-pruszcz.pl oraz umówić się na odbiór odpadów.

Ważne: udogodnienia związane z odbiorem odpadów dotyczą nieruchomości, której adres wskazany jest na koncie użytkownika w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca.

Zobacz:

Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół na 2021 r.