Image

Konkurs filmowy pt. Europejski Rok Umiejętności

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłosiło konkurs filmowy pt. "Europejski Rok Umiejętności"!

Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniów/uczennice (pojedynczo lub w duetach) ze szkół branżowych, techników i liceów mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. 

Jakie jest zadanie?
Wystarczy nagrać i przesłać krótki filmik (3-5 minut) promujący Europejski Rok Umiejętności. Prace mogą przedstawiać np.: projekty szkolne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, praktyki zawodowe odbywane przez uczniów, działania w ramach projektów unijnych skierowanych do młodzieży dot. rozwoju kwalifikacji i kompetencji, scenki dotyczące wybranych przez młodzież zawodów i związanych z tym umiejętności, i inne. Inspiracją mogą być zakończone niedawno zawody Euroskills2023 w Gdańsku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: (I miejsce 2 000 zł, II miejsce 1 200 zł, III miejsce 600 zł).

Prace należy przesyłać do 27 października 2023 r. na adres e-mail: spue@pomorskieregion.eu wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin konkursu znaleźć można na stronie: https://pomorskieregion.eu/aktualnosci/konkurs-filmowy-dla-mlodziezy/