Image

Oferta sprzedaży nieruchomości - trzy przetargi!

W listopadzie i grudniu 2023 r. odbędą się 3 trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych leżących na terenie miasta Pruszcz Gdański. Wszystkie nieruchomości są własnością Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, wśród nich są grunty znajdujące się zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta. Terminy przetargów to 24 listopada, 1 grudnia oraz 8 grudnia 2023 r. 

Szczegóły dotyczące nieruchomości i poszczególnych przetargów znajdują się poniżej.

I. Sprzedaż 4 nieruchomości (ul. Zastawna, ul. Składowa, ul. Deyny i Kopernika oraz ul. Romera)

Przetarg na sprzedaż 4 nieruchomości mieszczących się przy ul. Zastawnej, ul. Składowej, ul. Deyny i Kopernika oraz ul. Romera odbędzie się w 24 listopada 2023 r. od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń nr 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem (z zaznaczeniem, na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Poniżej znajduje się krótka prezentacja nieruchomości:

działka oznaczona na mapie miasta

1. Działka nr 13/14 obręb 14 o powierzchni 2 170 m2, lokalizacja: ul. Zastawna, numer księgi wieczystej GD1G/00047358/8
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

2. Działki nr 2/23, 2/25 obręb 21 o powierzchni 9 890 m2, lokalizacja: ul. Składowa, numer księgi wieczystej GD1G/00302578/2, GD1G/00020192/1 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 350 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

3. Działka nr 12/12 obręb 9 o powierzchni 6 330 m2, lokalizacja: rejon ul. Deyny i ul. Kopernika, numer księgi wieczystej GD1G/00052755/9 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 950 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

4. Działki nr 28/35 obręb 5, 1/55 obręb 1 o powierzchni 9 667 m2, lokalizacja: ul. Romera, numer księgi wieczystej GD1G/00040518/9 
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 800 000,00 zł.


Skrótowe informacje dotyczące nieruchomości można pobrać w formacie PDF: karty informacyjne nieruchomości (przetarg 24.11.2023 r.). Wszystkie nieruchomości są własnością Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pełna treść ogłoszenia przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Gospodarka Nieruchomościami / Przetargi nieruchomości pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl
 II. Sprzedaż 4 nieruchomości (ul. Przy Torze, ul. Skalskiego)

Przetarg na sprzedaż 4 nieruchomości mieszczących się przy ul. Przy Torze oraz ul. Skalskiego odbędzie się w 1 grudnia 2023 r. od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń nr 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem (z zaznaczeniem, na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Poniżej znajduje się krótka prezentacja nieruchomości:

działka oznaczona na mapie miasta

1. Działka nr 150/13 obręb 15 o powierzchni 2 311 m2, lokalizacja: ul. Przy Torze, numer księgi wieczystej GD1G/00045333/3
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 995 000 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

2. Działka nr 150/14 obręb 15 o powierzchni 3 281 m2, lokalizacja: ul. Przy Torze, numer księgi wieczystej GD1G/00045333/3
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 400 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

3. Działka nr 150/15 obręb 15 o powierzchni 3 205 m2, lokalizacja: rejon ul. Przy Torze, numer księgi wieczystej GD1G/00045333/3
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 380 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

4. Działki nr 134/2, 133/3 obręb 16 o powierzchni 1 629 m2, lokalizacja: ul. gen. Stanisława Skalskiego, numery księgi wieczystej GD1G/00239703/5, GD1G/00050788/5 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450 000,00 zł.


Skrótowe informacje dotyczące nieruchomości można pobrać w formacie PDF: karty informacyjne nieruchomości (przetarg 01.12.2023 r.). Wszystkie nieruchomości są własnością Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Gospodarka Nieruchomościami / Przetargi nieruchomości pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl
 III. Sprzedaż 5 nieruchomości (ul. Krótka, ul. Gdańska)

Przetarg na sprzedaż 5 nieruchomości mieszczących się przy ul. Krótka oraz ul. Gdańska odbędzie się w 8 grudnia 2023 r. od godziny 10:00, co 20 minut w sali posiedzeń nr 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem (z zaznaczeniem, na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Poniżej znajduje się krótka prezentacja nieruchomości:

działka oznaczona na mapie miasta

1. Działka nr 57/48 obręb 7 o powierzchni 211 m2, lokalizacja: ul. Krótka, numer księgi wieczystej GD1G/00045331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 000 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

2. Działka nr 57/58 obręb 7 o powierzchni 183 m2, lokalizacja: ul. Krótka, numer księgi wieczystej GD1G/00045331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

3. Działka nr 57/54 obręb 7 o powierzchni 321 m2, lokalizacja: rejon ul. Krótka, numer księgi wieczystej GD1G/00045331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 215 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

4. Działka nr 57/52 obręb 7 o powierzchni 249 m2, lokalizacja: ul. Krótka, numery księgi wieczystej GD1G/00045331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165 000,00 zł.


działka oznaczona na mapie miasta

5. Działka nr 52/6 obręb 7 o powierzchni 985 m2, lokalizacja: ul. Gdańska, numer księgi wieczystej GD1G/00045331/9
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 635 000,00 zł.


Skrótowe informacje dotyczące nieruchomości można pobrać w formacie PDF: karty informacyjne nieruchomości (przetarg 08.12.2023 r.).Wszystkie nieruchomości są własnością Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Pełna treść ogłoszenia o przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Gospodarka Nieruchomościami / Przetargi nieruchomości pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl

Poniżej w galerii znajdują się karty nieruchomości, które podsumowują informacje zawarte w powyższych przetargach.