Image

Rekrutacja do przedszkoli w Pruszczu Gdańskim

1 marca 2021 r. w mieście Pruszcz Gdański rusza nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim, urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza miastem Pruszcz Gdański mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka wyłącznie w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli dana placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wnioski należy składać do 12 marca 2021 r. do godz. 15:00, a wyniki poznamy 14 kwietnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana została na 16-18 sierpnia 2021 r. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 16/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. (http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/10093/zarzadzenie-nr-16-2021).

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do:
  1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30);
  2. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Tysiąclecia 5);
  3. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1;
  4. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Kochanowskiego 8);
  5. Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10;
  6. Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20;
  7. Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8);
  8. Przedszkola Publicznego „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25;
  9. Przedszkola Publicznego „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31.
Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, który dostępny jest na stronie https://pruszczgdanski.formico.pl. Za pośrednictwem tego systemu rodzic składa wniosek, w którym wskazuje wybrane przez siebie maksymalnie trzy przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i po podpisaniu, złożony w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Uwaga! Wniosek wraz z dokumentami składamy wyłącznie w jednej placówce i jest to placówka, którą rodzic wybrał jako pierwszą.

Wyniki rekrutacji widoczne będą na koncie dziecka, które utworzone zostanie podczas  składania wniosku https://pruszczgdanski.formico.pl. Przypominamy, że wyniki rekrutacji poznamy 14 kwietnia 2021 r.
 
Szczegółowe zasady oraz terminy dotyczące rekrutacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/578/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zespołem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański tel. +48 58 775 99 72.