Image

Przypominamy, że GPSZOK będzie nieczynny 30 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że 30 grudnia 2023 r. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) będzie zamknięty. GPSZOK znajduje się przy ul. Kupieckiej 16 w Pruszczu Gdańskim.

Dane kontaktowe GPSZOK:
adres: ul. Kupiecka 16, 83-000 Pruszcz Gdański
telefon kontaktowy: 730 828 756, 730 828 712
www: https://purum-pruszcz.pl/
e-mail: gpszok@purum-pruszcz.pl

Zastanawiasz się, jakie odpady przyjmowane są w GPSZOK? Przypominamy, że w punkcie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne w następujących frakcjach:
 • szkło,
 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • popiół,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 tony rocznie na gospodarstwo domowe, przy czym styropian w ilości nie większej niż 6m³ rocznie,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
W punkcie tym odbierane są wyłącznie selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Osoba przekazująca odpady do punktu zobowiązana jest udokumentować, że jest mieszkańcem Pruszcza Gdańskiego, np. przy pomocy Pruszczańskiej Karty Mieszkańca. Osoby posiadające kartę mogą także na bieżąco sprawdzić, ile odpadów poremontowych mogą oddać w ramach danego roku kalendarzowego.

Miejsce, gdzie znajduje się GPSZOK jest monitorowane, a ilość dostarczanych odpadów ewidencjonowana. W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, odpady z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz nieruchomości zlokalizowanych poza granicami Pruszcza Gdańskiego.