• Home
  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Image

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do samodzielnego wypełnienia formularza spisowego, który dostępny jest na stronie https://spis.gov.pl/.

Na wskazanej stronie można znaleźć także demo formularza oraz spis wszystkich pytań, które są zawarte w arkuszu spisowym.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie rozpoczną wykonywać telefony do mieszkańców od 4 maja 2021 r.

Do czego zostaną wykorzystane udostępnione informacje?
Między innymi dane uzyskane podczas spisu powszechnego są opracowywane i przedstawiane w postaci zestawionych ze sobą danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://spis.gov.pl/czym-jest-spis/.