Image

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

Czy identyfikujemy się ze swoim miejscem zamieszkania, czy jest nam raczej obojętne jak wygląda otaczająca nas przestrzeń?
Na to i wiele innych pytań dotyczących otaczającego nas krajobrazu szuka odpowiedzi Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które prowadzi obecnie prace nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego.

Celem audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych. Wyniki audytu będą znajdowały odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu.

W ramach audytu realizowane są działania mające na celu włączenie w ogólnowojewódzką dyskusję wszystkich chętnych do zabrania głosu mieszkańców Pomorza. Od kilku miesięcy w mediach społecznościowych można śledzić Akcję Krajobraz!, gdzie systematycznie pojawiają się informacje dotyczące krajobrazu, tego jak go postrzegamy i co na to wpływa. Prezentowane są tam również konkretne miejsca i elementy, zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe, składające się na bogactwo krajobrazowe i tożsamość naszego regionu.

Kolejnym pomysłem wspierającym zaangażowanie mieszkańców do podzielenia się swoją opinią jest anonimowa ankieta internetowa, za pośrednictwem której można wypowiedzieć się w szczególności na temat swojego bezpośredniego otoczenia. Pytania ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Zachęcamy do poświęcenia krótkiej chwili i wypełnienia formularza – im więcej osób weźmie udział w badaniu, tym bardziej miarodajne będą wyniki.

Link do ankiety „Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu” https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k