Image

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gdańskiego

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gdańskiego będzie trwać od 5 marca do 8 kwietnia 2024 r.

Dla osób mieszkających w Pruszczu Gdańskim kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w terminie od 18 marca do 22 marca 2024 r. w godzinach od 08:00 do 13:00. Kobiety będą przyjmowane w tych samych godzinach w dniu 5 kwietnia 2024 r. Powiatowa Komisja Lekarska, działać będzie w pomieszczeniach Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 34.

Do kwalifikacji wojskowej w tym roku wzywani są m.in. 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2005 r. Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
  • mężczyźni, urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520).
Do kwalifikacji wzywa się osoby za pomocą obwieszczenia Wojewody oraz imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby stawające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zabrać ze sobą:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców miasta Pruszcz Gdański uzyskać można pod numerem telefonu +48 58 775 99 10.