Image

Program "Aktywny Samorząd" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informujemy, że w roku 2024 w tutejszej jednostce realizowany jest pilotażowy program "Aktywny samorząd" Moduł I. Dzięki niemu pomoc można uzyskać w takich obszarach jak:
  • Obszar A – likwidacja bariery transportowej.
  • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.
  • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Program "Aktywny samorząd" Moduł I skierowany jest m.in. do osób niepełnosprawnych, a jego celem jest pomoc np. w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym z terenu Powiatu Gdańskiego, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne, orzeczenie do 16 r.ż.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW, www.sow.pfron.org.pl) można złożyć już od 31 sierpnia 2024 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: