Image

Największy projekt unijny ostatnich lat zakończony!

We wtorek, 18 maja 2021 r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, który dofinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na parkingu Park&Ride mieszczącym się przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim spotkali się przedstawiciele lokalnych samorządów, osoby wspierające i realizujące projekt przez ostatnie 4 lata.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser, Senator RP Ryszard Świlski, Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek wraz ze swoją poprzedniczką Hanną Brejwo oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański Daniel Kulkowski.

Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna jest współpraca lokalnych samorządów i upór w dążeniu do celu. Inwestycje, które realizowane są na terenie lokalnych miast i gmin mają ogromne znaczenie dla rozwoju całego regionu. Dzięki nim lepiej się tu mieszka, pracuje i wypoczywa, a dowodem na to są efekty projektu, wśród których znajdziemy m.in.:
  • 3 węzły przesiadkowe przy dworcach w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i Pszczółkach,
  • 239 miejsc postojowych dla samochodów,
  • 156 miejsc postojowych dla rowerów,
  • około 3 km nowych dróg dojazdowych do węzłów integracyjnych,
  • 6,75 km nowych ścieżek pieszo-rowerowych,
  • 9,22 km nowych tras rowerowych,
  • w skali roku, około 2 miliony osób skorzysta z możliwości pozostawienia roweru lub auta na parkingach typu Park&Ride, zlokalizowanych przy dworcach w miejscowościach objętych projektem.
W projekcie zaplanowano realizację łącznie 23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zostało wykonanych na terenie miasta Pruszcz Gdański były to m.in.: budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samochodów osobowych i rowerów, budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP, przebudowa ulicy Skalskiego oraz budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w różnych częściach miasta. Pozostałe inwestycje realizowane były przez samorządy partnerskie: Gminę Wiejską Pszczółki, Gminę Wiejską Trąbki Wielkie, Gminę Wiejską Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański.

Realizacja wszystkich inwestycji trwała 4 lata tj. od 2017 do 2021 r. Łączny koszt całego projektu we wszystkich samorządach wyniósł: 49 037 583,74 zł. Wydatki kwalifikowalne od których obliczane było dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosły: 37 205 147,82 zł. Unia Europejska pokryła prawie 70% z tych wydatków, przekazując dofinansowanie w łącznej kwocie: 26 002 555,53 zł.


 
Logotypu funduszy europejskich, Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego