Image

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań - ruszają rachmistrzowie

Trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań (NSP) 2021, czyli największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa. Spis jest obowiązkowy dla każdego z nas.

Celem NSP 2021 jest poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły
w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Wypełnienie formularza trwa kilka minut.

Spisać można się również przez telefon pod numerem: 22 279 99 99. Dla osób, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu zostało przygotowane specjalne stanowisko w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim, które umożliwia dokonanie spisu.

Rachmistrzowie

Niebawem zadzwonić mogą do nas rachmistrzowie, będą oni kontaktować się z osobami, które nie spisały się samodzielnie. Rachmistrzowie będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88.
Wszystkie podane przez nas dane podlegają tajemnicy statystycznej, której rachmistrzowie muszą bezwzględnie przestrzegać.

Warto pamiętać, że:
1. Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonił do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
2. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
4. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub przez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej nie można odmówić rachmistrzowi podania danych. Spis zajmie jedynie kilka minut, więc warto poświęcić chwilę na samospis internetowy lub odpowiedzieć na pytania rachmistrza przez telefon. Pytania można wcześniej sprawdzić na stronie www.spis.gov.pl, a przy najbardziej wrażliwych można zaznaczyć opcję „nie chcę odpowiadać”.

Spis jest obowiązkowy

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 kończy się 30 września 2021 r. i jest obowiązkowy. Nie dokonanie spisu zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, art. 57 podlega karze cyt. „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie.” Grzywnę do 5 tys. zł nakłada sąd. Natomiast zgodnie z art. 56, przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym także podlega karze. Grozi nam za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.