Image

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025

Od 1 do 30 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Poznaj szczegóły procesu zgłaszania projektów.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, to narzędzie angażujące mieszkańców, dzięki któremu decydują oni o przeznaczeniu części budżetu miasta. Co roku wysokość środków określana jest przez Radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański w drodze uchwały. Mieszkańcy miasta w ramach konsultacji społecznych zapraszani są do zgłaszania pomysłów, na co powinny zostać przeznaczone te środki. Do dyspozycji mieszkańców jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł. Po zebraniu pomysłów następuje etap weryfikacji zgłoszonych projektów, a we wrześniu odbywa się głosowanie na projekty, które najbardziej odpowiadają potrzebom mieszkańców. Realizacja tych projektów ma miejsce w kolejnym roku.

Budżet Obywatelski wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w życie miasta, ponieważ mają oni bezpośredni wpływ na wybór zadań, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Okres składania wniosków to idealny moment, aby wyrazić swoje potrzeby, np. utworzenia większej ilości terenów zielonych, dodatkowych ławek lub rozbudowę placu zabaw w okolicy. Wystarczy złożyć wniosek i opisać swój pomysł. Poprzez głosowanie, mieszkańcy mogą skutecznie wskazać swoje potrzeby, co pozwala lokalnym władzom lepiej zrozumieć ich oczekiwania.

Jak zgłosić wniosek?

Zgłoszenie wniosku jest możliwe na dwa sposoby:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.bo.pruszcz-gdanski.pl
  • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański). Wzór wniosku można pobrać tutaj.
WAŻNE! Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez przynajmniej 1 mieszkańca Pruszcza Gdańskiego. Osoba popierająca wniosek może być równocześnie wnioskodawcą.

Po złożeniu projektu, wszystkie propozycje podlegają analizie i weryfikacji przez dedykowany zespół, który dokładnie sprawdza każdy wniosek, analizując potrzeby, możliwości techniczne oraz budżet. W sierpniu 2024 r. zostanie opublikowana ostateczna lista projektów, które będą poddane głosowaniu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w terminie od 9 do 20 września 2024 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 oraz formularz zgłoszeniowy (zarówno w wersji elektronicznej, jak i do wydruku) można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.