Image

Badanie ankietowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

Od 2 do 22 kwietnia 2024 r. na terenie całej Polski Główny Urząd Statystyczny prowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane jest przede wszystkim telefonicznie.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w I kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in. o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad. Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: www.badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Więcej informacji i dane kontaktowe

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla swojego województwa (dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego - województwa pomorskiego).

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm. Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: www.sa.stat.gov.pl/formularz.

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl.
Ulotka informacyjna w formacie PDF: ulotka.pdf.

Pomóż zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Plakat dotyczący badania ankietowego związanego z podróżowaniem mieszkańców Polski.