Image

Zostały 2 tygodnie na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego!

Jeszcze przez 2 tygodnie, do 30 kwietnia 2024 r. mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mają możliwość zgłaszania swoich propozycji projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Na wykonanie tych projektów przeznaczone zostanie łącznie 600 tys. zł z miejskich środków, przy czym na jedno zadanie maksymalnie 150 tys. zł. Wybrane przez pruszczan projekty zostaną uwzględnione w budżecie miasta na rok 2025.

Budżet Obywatelski stanowi istotne narzędzie wzmacniające zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności lokalnej. Umożliwia im bezpośredni udział w procesie decydowania o przeznaczeniu wydzielonej części budżetu miasta. Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy mają możliwość wybrania konkretnych zadań, jednocześnie umożliwiając lokalnym władzom lepsze poznanie ich potrzeb.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, takie jak budowa placu zabaw, czy zwiększenie ilości terenów zielonych, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego elektronicznie na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl lub składając go osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański). Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez przynajmniej 1 mieszkańca Pruszcza Gdańskiego.