Image

Weź udział w projekcie Akademia GOZ!

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN Sp. z o.o. Sp.K. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności. Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.


Termin realizacji projektu: od 01.03.2024 r. do 28.02.2027 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracowniczki będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ.

Numer referencyjny projektu to: FERS.01.03-IP.09-0086/23.