Image

Wybory do Parlamentu Europejskiego - weź udział!

W niedzielę, 9 czerwca 2024 r. będzie miało miejsce ważne wydarzenie dla obywateli Unii Europejskiej - wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się co pięć lat.

W tych wyborach będziemy wybierać łącznie 720 posłanek i posłów, w tym 53 osoby z Polski.

Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu w Polsce może wziąć osoba, która:
  • posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej (ma obywatelstwo kraju należącego do UE),
  • w dniu wyborów ma ukończone 18 lat,
  • posiada pełnię praw publicznych,
  • ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) - sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają ją praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono jej,
  • mieszka na stałe w Polsce,
  • widnieje w spisie wyborców.

Gdzie jest mój lokal wyborczy?

Granice obwodów (z podziałem na ulice z terenu miasta Pruszcz Gdański) i adresy obwodowych komisji wyborczych można znaleźć:

Uwaga! Jeśli będziesz tymczasowo przebywać w innym miejscu niż stałe miejsce zamieszkania, złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miasta lub elektronicznie poprzez stronę: www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania.

Do którego okręgu wyborczego należę?

Całe województwo pomorskie należy do okręgu wyborczego nr 1.

Gdzie znajdę listy kandydatów na europosłów?

Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć również na stronach:

Bezpłatna komunikacja miejska w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, korzystać będzie można z bezpłatnej komunikacji publicznej i obejmować będzie wszystkie środki transportu obsługiwane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Nieodpłatna komunikacja publiczna ma na celu ułatwienie dostępu do lokali wyborczych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu. Więcej informacji znaleźć można na stronie ztm.gda.pl