Image

Jubileusze pożycia małżeńskiego

Dnia 29 maja 2024 r. w sali ślubów mieszczącej się w odnowionym Domu Młynarza świętowaliśmy szczególne jubileusze trzech par! Trzy pary złożyło przysięgę małżeńską 50 lat temu!

Parom został nadany „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Stanowi on dowód uznania i szacunku dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przekazywany w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jubilatom pogratulował Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Róża Lademann-Błochowiak.

Serdecznie życzenia składamy Państwu:
  • Urszuli i Wojciechowi Szymańskim
  • Emilii i Romanowi Makowskim
  • Władysławie i Krzysztofowi Bogackim
Drodzy Jubilaci, gratulujemy tak długiego i zgodnego pożycia małżeńskiego oraz życzymy kolejnych wspólnych jubileuszy!