• Home
  • Lista aktualności
  • Prezentacja kolejnych projektów z Budżetu Obywatelskiego, na które będzie można oddać swój głos
Image

Prezentacja kolejnych projektów z Budżetu Obywatelskiego, na które będzie można oddać swój głos

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jak zmienia się nasze miasto. To właśnie pruszczanie co roku zgłaszają projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków do życia całej społeczności.

Poznaj kolejne projekty, na które będzie można oddać swój głos podczas głosowania w dniach od 13 do 27 września 2021 roku.

Projekt nr 16: Zdroje wody pitnej przy miejskich punktach aktywności fizycznej
Projekt zakłada montaż poidełek miejskich, tzw. zdrojów z wodą pitną na terenie miasta Pruszcz Gdański przy punktach aktywności fizycznej. Z założenia w ramach tego projektu zostaną postawione 4 zdroje: w parku przy Faktorii – blisko boiska, placu zabaw i skateparku, w pobliżu boiska i placu zabaw przy ul. Tysiąclecia, w pobliżu boiska oraz skateparku przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, w Parku Krainy Polodowcowej. Każdy z wymienionych punktów odznacza się dużą ilością odwiedzających osób, które lubią spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Z poidełek chętnie skorzystają osoby, które uprawiają w tych miejscach sport, a także osoby, które spędzają czas na placu zabaw ze swoimi dziećmi oraz osoby, które wybrały się w te okolice na spacer rodzinny lub z psem.

Zdroje, które są przedmiotem tego projektu, umożliwiają nalanie wody do własnej butelki czy kubka, napicia się wprost ze zdroju, wyposażone są także w miskę do wody dla psów. Każdy ze zdrojów powinien zostać właściwie oznakowany tablicą informacyjną pokazującą do czego służy urządzenie i jak z niego skorzystać. Ostateczna lokalizacja projektu będzie zależała od możliwości technicznych. Szacunkowy koszt zadania to 120 000 zł.

Projekt nr 17: Bezpieczne i zadaszone wiaty rowerowe w kluczowych punktach miasta Pruszcz Gdański
Zadanie zakłada stworzenie w czterech punktach naszego miasta, bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów. Wiaty rowerowe zrealizowane w ramach tego zadania powinny posiadać zadaszenie i boksy dla rowerów, które można zamknąć z wykorzystaniem własnej kłódki lub zamka rowerowego. Dodatkowo przy wiatach w ramach zadania zostanie umieszczona kamera miejskiego monitoringu. Planowana lokalizacja wiat rowerowych to: park przy Faktorii -  blisko boiska, placu zabaw i skateparku, plaża miejska w pobliżu placu zabaw, plac przy Urzędzie Miasta, plac przy ul. Krótkiej. Wskazane miejsca są kluczowe, ponieważ często w obrębie tych punktów pojawiają się osoby korzystające z tej formy transportu.

Osoby, które korzystają z boiska, siłowni czy placu zabaw na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria często przyjeżdżają na rowerze. Na terenie parku obecnie znajduje się tylko jeden stojak starego typu z 20 miejscami. Stojak nie jest osłonięty ani bezpieczny, nie ma także monitoringu. Przy plaży miejskiej także są stojaki, ale są to stojaki niezadaszone. Nieopodal jest Park & Ride, gdzie powstały podobne bezpieczne miejsca parkingowe dla rowerów, ale są one zajęte przez osoby, które korzystają z dworca. Warto zadbać o tych mieszkańców, którzy chcą przyjechać na miejską plaże, pospacerować po okolicy bez martwienia się o swój rower. Pozostałe dwa miejsca to punkty, w których mieszkańcy często załatwiają sprawy urzędowe lub też przesiadają się w autobus jadący do Gdańska. Aby zadbać o bezpieczeństwo pruszczańskich jednośladów i zachęcić mieszkańców do częstszego z nich korzystania, ustawienie wiat w tych miejscach jest bardzo ważne.

Celem realizacji projektu jest zachęcenie mieszkańców do proekologicznych zachowań oraz zdrowego trybu życia - zamiany samochodu na rower i w ten sposób zadbania o klimat w naszym mieście. Organizując bezpieczne miejsca parkingowe, możemy skuteczniej zachęcić mieszkańców do korzystania z rowerów. Szacunkowy koszt projektu to 150 000 zł.

Projekt nr 19: Doświetlenie drogi dla rolkarzy nowoczesnymi lampami LED
Projekt polega na zakupie i montażu lamp ulicznych LED na odcinku ulicy Obrońców Westerplatte między ul. NSZZ Solidarność a ul. Podmiejską (Radunica). Ten fragment ulicy nie posiada żadnego oświetlenia miejskiego, a jest to obszar często użytkowany przez rolkarzy, rowerzystów i inne osoby uprawiające sporty. Wpływa to na obniżenie bezpieczeństwa i utrudnia mieszkańcom poruszanie się po zmroku w tej okolicy. Instalacja lamp oświetlenia ulicznego podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja projektu udostępni społeczności lokalnej nowe, interesujące miejsce na spacery, uprawianie sportów i spędzanie czasu wieczorową porą. Stworzy także przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną. Lokalizacja projektu to ul. Obrońców Westerplatte między ul. NSZZ Solidarność a ul. Podmiejską w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Projekt nr 20: Miejska strefa relaksu i odpoczynku
W ramach projektu powstanie Miejska strefa relaksu i odpoczynku u zbiegu ulic Grota Roweckiego i Podkomorzego. Planowana jest budowa zbiornika retencyjnego, wokół którego utworzona zostanie strefa relaksu poprzez nasadzenia drzew, krzewów i umiejscowienie hamaków miejskich, leżaków i bujanych ławek. Miejska wyspa ciepła jest to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście w porównaniu z terenami otaczającymi. Dzięki budowie zbiornika na wodę oraz nasadzeniu zieleni powstanie chłodniejsza strefa, w której w upalne dni będzie można usiąść, odpocząć, poczytać książkę. Lokalizacja projektu to róg ul. Podkomorzego  i ul. Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. Weź udział w głosowaniu i zdecyduj o przyszłości naszego miasta!