Image

Trwa realizacja dwóch projektów unijnych

W Pruszczu Gdańskim trwają prace związane z realizacją dwóch unijnych projektów:
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,
 • Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze –etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim.
Celem oby projektów jest ograniczenie skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności intensywnych opadów deszczy dzięki zwiększeniu możliwości retencji wód opadowych oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej w danym rejonie.
W ramach działań podejmowanych w pierwszym z wymienionych projektów, oprócz prac budowalnych jest także przygotowanie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA). Już dwukrotnie mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mieli okazję, aby wypowiedzieć się na temat zmian klimatu oraz kierunku w jakim powinny podążać działania w mieście. Według założeń projektu, gotowy plan powinien powstać do 15 grudnia 2021 r. Natomiast pozostałe prace projektowe powinny zostać zakończone w grudniu 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac obu projektów:
 1. Postęp prac dot. projektu: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I:
 • 4.04.2021 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I.
 • 14.05.2021 podpisano umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym BIMEL Sp. z o.o. Wykonawca został wprowadzony na budowę.
 • Do dnia 19.08.2021 r. zostało wykonane ok. 50% sieci kanalizacji deszczowej oraz ok. 30% rowu melioracyjnego. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór archeologiczny.
 1. Postęp prac dot. projektu: Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze –etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim:
 • 11.06.2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych.
 • 18.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót firmą: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska.
 • 24.06.2021 r. wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji.
 • 5.07.2021 r. wybrani zostali dwaj inspektorzy nadzoru, którzy będą pełnić funkcje nadzoru inwestorskiego dla inwestycji Przebudowa ulicy J. Sidły, ul. W. Komara na osiedlu Kopernika - Kasprowicza - Rowy, w Pruszczu Gdańskim, etap I – budowa infrastruktury odwodnieniowej – kanalizacji deszczowej, zbiornika, przepompowni z zasilaniem, odprowadzenia wód wraz z wylotem do rowu. Nadzór jest prowadzony zgodnie postępem prac budowlanych.