Image

Budżet Obywatelski - zgłoszono 31 projektów

30 kwietnia 2022 r. zakończyło się zgłaszanie projektów do 9 Edycji Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. W tej edycji mieszkańcy zgłosili 31 projektów. Pruszczanie zaproponowali wiele ciekawych rozwiązań. W zgłoszonych projektach widać potrzeby mieszkańców dotyczących rozbudowy lub rewitalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych. Nowe nasadzenia drzew i kwiatów, rozbudowa parków i placów zabaw. Nie zabrakło także pomysłów miłośników dwóch kółek dotyczących rozbudowy infrastruktury rowerowej. Pomyślano o bezpieczeństwie rowerzystów i rolkarzy. Pojawił się również pomysł o stworzeniu muzycznego placu zabaw i strefy relaksu.

Do 31 lipca 2022 r. zgodnie z harmonogramem trwać będzie weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.

W sierpniu 2022 r. zaprezentowane zostaną projekty , które w dniach 5-19 września 2022 r. poddane zostaną głosowaniu. Mieszkańcy będą mogli zagłosować na 5 wybranych projektów.

Więcej informacji na temat przebiegu konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.