Image

Stypendia Burmistrza za rok szkolny 2021/2022 przyznane

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyznał stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. W tym roku wpłynęło łącznie 213 wniosków. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ze 151 wniosków spełniających wymagania formalne Komisja pozytywnie oceniła 127 wniosków.

Stypendia zostały przyznane w trzech głównych kategoriach:
 1. za wyniki w nauce uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 21 osób,
 • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 20 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 7 osób;
 1. za osiągnięcia sportowe uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 25 osób,
 • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 42 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 2 osób;
 1. za osiągnięcia artystyczne uczniom:
 • szkół podstawowych kl. IV-VI – dla 5 osób,
 • szkół podstawowych kl. VII-VIII – dla 4 osób,
 • szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.
Pełna lista stypendystów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/11259/zarzadzenie-nr-129-2022 (Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r.)

W bieżącym roku wydatki na ten cel wyniosą łącznie 111 500,00 zł (500 zł otrzymają uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, 1000 zł otrzymają uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych, 2000 zł otrzymają uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegoroczni absolwenci). 

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia, serdecznie gratulujemy.