Image

Budżet Obywatelski: prezentujemy kolejne projekty, na które możesz oddać głos

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi 4 projektami, które zakwalifikowały się do etapu głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Możesz oddać głos online lub osobiście w dniach 5-19 września 2022 r. Każdy mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego ma wpływ na to, które ze zaproponowanych zadań zostaną zrealizowane w 2023 roku!

Projekt nr 11:  Kampania społeczna o uprzejmym ruchu drogowym
Działania podejmowane w ramach kampanii rozłożone zostaną na dwa etapy:
Etap I – organizacja, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu pn. Konkurs o uprzejmym ruchu drogowym. W konkursie udział będą mogli wziąć wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych z terenu miasta Pruszcz Gdański i będzie polegał na przygotowaniu prac plastycznych i pisemnych w dwóch kategoriach: infografika i opowiadanie. Zostaną wręczone 3 nagrody w każdej z kategorii: 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce oraz łącznie 12 wyróżnień dla wszystkich kategorii wiekowych. 
Etap II – Zaprojektowana zostanie jedna infografika zawierająca sugestie i informacje płynące z prac konkursowych. Infografika zostanie wydana w formie ulotki. Ulotka trafi do lokalnych szkół wraz z propozycją lekcji, jaką mogą przeprowadzić wychowawcy w ramach lekcji wychowawczej i podnoszenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ulotki zostaną przekazane także lokalnej Straży Miejskiej oraz jednostce Policji, aby mogli ją wykorzystać podczas działań prewencyjnych. Jednocześnie zwycięskie prace uczniów, zostaną wydane wraz z broszurą rodzinną dotyczącą bezpieczeństwa na drogach. Całość działań połączy spot informacyjno-promocyjny pokazujący ogrom wykonanej pracy na rzecz podnoszenia świadomości związanej z bezpiecznym ruchem drogowym w Pruszczu Gdańskim. Spot będzie także udostępniony i wykorzystywany poprzez wcześniej wymienione podmioty prowadzące działania edukacyjne i prewencyjne.

Projekt nr 12: Doposażenie terenów Parku Kulturowego Faktoria o stoły piknikowe z ławkami oraz leżaki
W ramach zadania park zostanie doposażony w: 8 leżaków (takich samych jak na Miejskiej Plaży), 5 stołów piknikowych z ławkami. Park Kulturowy Faktoria jest miejscem bardzo często odwiedzanym przez rodziców z dziećmi ze względu na okazały, odnowiony plac zabaw. Dobrym pomysłem byłoby umiejscowienie stołów wraz z ławkami i leżakami na trawie przy drzewach pomiędzy placem zabaw a boiskiem. Dzięki temu najdziemy na mapie Pruszcza kolejne miejsce przeznaczone na organizację rodzinnych pikników.

Projekt nr 13: Muzyczny plac zabaw na terenie Faktorii
Zadanie polega na utworzeniu muzycznej strefy na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria. W ramach projektu zainstalowane zostaną instrumenty muzyczne, przeznaczone do zabawy na zewnątrz takie jak np. dzwony rurowe, ksylofon, bębny, z których będzie można korzystać przez cały rok. Można na nich w łatwy sposób tworzyć muzykę, która jest przyjemna dla ucha. Instrumenty są duże, więc mogą z nich korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Parku Kulturowego Faktoria, umożliwienie mieszkańcom obcowania z muzyką oraz realizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z pruszczańskich przedszkoli i szkół.

Projekt nr 14: Światło dla aktywnych – bezpieczna droga dla rowerzystów i rolkarzy
Projekt zakłada zakup i montaż nowoczesnych lamp ulicznych LED. Odcinek ulicy Obrońców Westerplatte między ul. NSZZ Solidarność a ul. Podmiejską (Radunica) nie posiada żadnego oświetlenia miejskiego, a jest to obszar niezwykle często użytkowany przez pieszych, rolkarzy, rowerzystów i inne osoby uprawiające sporty. Wpływa to na obniżenie bezpieczeństwa i utrudnia mieszkańcom poruszanie się po zmroku w tej okolicy. Dzięki doświetleniu ulicy młodzi ludzie chętnie będą jeździć na rolkach również wieczorami. Instalacja lamp oświetlenia ulicznego znacznie podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja projektu udostępni społeczności lokalnej nowe, interesujące miejsce na spacery oraz uprawianie sportów i spędzanie czasu wieczorową porą. Oświetlenie LED poprawi estetykę tego obszaru. Realizacja zadania stworzy przyjazną dla mieszkańców przestrzeń publiczną.