• Home
  • Lista aktualności
  • Goście z Wielkopolski w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim
Image

Goście z Wielkopolski w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim

W ramach edukacji regionalnej, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 realizują projekt edukacyjny „Wielkopolska – Kaszuby i Pomorze” we współpracy z Przedszkolem nr 163 „Baśniowy Zamek” w Poznaniu.

Głównym celem projektu jest zdobywanie wiedzy o tych regionach, umożliwienie dzieciom bliższego spotkania z kulturą, historią, zwyczajami, językiem regionalnym, a także wymiana doświadczeń między nauczycielami z Kaszub i Wielkopolski. W czasie trwania projektu nauczycielki ze współpracujących placówek będą mogły obserwować swoją pracę, poszerzać swoją wiedzę, wymieniać się doświadczeniami. Pierwsze spotkanie odbyło się w 30 września 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim. W trakcie wspólnej konferencji nauczycielki omówiły główne elementy projektu, przedstawiły sposoby realizacji zadań projektowych w swoich placówkach i wymieniły się regionalnymi materiałami. Goście przekazali prezenty dla pruszczańskich dzieci - maskotki poznańskich koziołków, książeczki z poznańskimi opowieściami i legendami, gry dydaktyczne. W ramach wymiany doświadczeń Nauczycielki z Poznania wzięły udział w zajęciach otwartych „Poznajemy regiony Polski – Kaszuby i Wielkopolska”, z elementami nauki kodowania i programowania. Zajęcia przeprowadzone były w grupie 6-latków, z wykorzystaniem maty do kodowania i ozobotów.  Dzieci z młodszych oddziałów przedszkolnych, w strojach kaszubskich zaprezentowały „Kaszubskie nuty” – tradycyjną pieśń, wyliczankę, z nieodzowną do jej wykonania planszą z rysunkami. Planszę oraz własnoręcznie wykonane upominki z kaszubskimi motywami, dzieci przekazały swoim nowym kolegom i koleżankom z Poznania. Panie  Nauczycielki natomiast otrzymały ufundowane przez Urząd Miasta materiały promujące nasze miasto. Miały również okazję zwiedzenia Faktorii Handlowej i poznania historii Pruszcza Gdańskiego. Kolejnym etapem współpracy będzie wymiana doświadczeń na platformie internetowej – wideo konferencje, zajęcia otwarte transmitowane na żywo, zamieszczanie ciekawych scenariuszy, wspólne omawianie działań, a także wizyta nauczycielek z Pruszcza Gdańskiego w poznańskim przedszkolu. Ukoronowaniem projektu będzie przyjazd dzieci 6-letnich z Poznania, na wycieczkę do naszego miasta i stworzenie możliwości wzajemnego zaprezentowania poznanych tańców, zabaw i piosenek ludowych. Zdobyte przez przedszkolaków doświadczenia i emocje towarzyszące realizacji projektu na pewno przyczynią się do głębszego poznania i zapamiętania nowej kultury i folkloru.