• Home
  • Lista aktualności
  • Konkurs historyczno-literacki „Od niewoli do niepodległości” dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego
Image

Konkurs historyczno-literacki „Od niewoli do niepodległości” dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego

9 listopada 2022 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 odbędzie się Konkurs historyczno-literacki pod hasłem „Od niewoli do niepodległości” pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego, tzn. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Katolickiego Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. Wezmą w nim udział po 3 osoby z każdej szkoły wyłonione podczas szkolnych eliminacji.
Zadania konkursowe będą sprawdzały znajomość historii Polski od III rozbioru do 1918 roku oraz znajomość literatury polskiej dotyczącej okresu zaborów. Organizatorzy zapewniają, że pytania będą różnorodne i ciekawe. Uczestnicy powinni znać nie tylko fakty, daty, ale też biografie znanych Polaków, polskie pieśni patriotyczne i problematykę lektur szkolnych dotyczących walki o niepodległość.
Celem konkursu, związanego z obchodami Święta Niepodległości, jest zainteresowanie młodzieży historią, która – jak głosi łacińska sentencja – jest nauczycielką życia.

SCENARIUSZ DO KONKURSU „OD NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI„
Etap pierwszy – wszyscy chętni do udziału w konkursie przystępują do eliminacji szkolnych podczas których rozwiązują test pisemny przygotowany przez organizatorów. Do współzawodnictwa zostają uczniowie szkół średnich powiatu gdańskiego  – 4 listopada 2022.
- przewidziany czas wypełniania testu: 45 min. Trzy osoby z każdej szkoły kwalifikują się do finału konkursu pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, który odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym 9 listopada 2022 roku o godzinie 11:00.
Etap drugi – finał ustny, w którym uczestniczy dwunastu finalistów zakwalifikowanych w etapie szkolnym na podstawie testu pisemnego w szerokim i ścisłym finale. Do ścisłego finału przechodzi czworo uczniów.
„Szeroki finał” oparty jest mniej więcej na zasadach telewizyjnego turnieju Jeden z dziesięciu, odpadają kolejno ci uczestnicy konkursu, którzy trzykrotnie błędnie odpowiedzieli na pytania.
„Ścisły finał” będzie przebiegał tradycyjnie. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik uzyskuje 1 punkt, w przypadku błędnej zero punktów. Wybrana uczennica będzie zapisywała punkty na tablicy.
Etapy
1. Finaliści będą odpowiadać na pytania równocześnie podnosząc tabliczki: TAK lub NIE (pytania z historii).
2. Finaliści kolejno będą rozpoznawać postacie wyświetlone na slajdach związane z historią Polski.
4. Finaliści odgadują biogramy wybitnych Polaków okresu walki o niepodległość.
5. Będzie to pytanie na podstawie zaprezentowanych utworów patriotycznych do odgadnięcia tytułów.
Uwaga: Treści obejmują literaturę i historię okresu narodowowyzwoleńczego
Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, dla ścisłych finalistów nagrody książkowe, a dla nauczycieli przygotowujących uczniów podziękowania.