• Home
  • Lista aktualności
  • "Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja" – nabór wniosków
Image

"Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja" – nabór wniosków

12 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich firm, które planują rozpocząć, bądź już działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej i rekultywacji.

W ramach dofinansowania uzyskać można dofinansowanie dla pracowników do szkoleń, kursów, czy usług rozwojowych. W ofercie znajduje się 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Dodatkowo wprowadzone zostały 3 nowe usługi rozwojowe w branży:
  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;
Więcej informacji i zasady naboru można znaleźć na: www.arlrg.eu/nabor