• Home
  • Lista aktualności
  • Podpisano umowę na wykonanie m.in. zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynków nr 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego
Image

Podpisano umowę na wykonanie m.in. zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynków nr 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego

W dniu 20.07.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pt.: Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: HYDRO-MAG Spółka z o.o.
Koszt inwestycji: 1 657 345,89 zł
Termin wykonania: do dnia 20.11.2023 r.