Image

Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – Etap I

W dniu 24.08.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pn. "Przebudowa ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego."

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie ul. Reja w Pruszczu Gdańskim w ramach wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Reja w Pruszczu Gdańskim – Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. W. Reymonta do skrzyżowania z ul. J. Poniatowskiego – na podstawie zgłoszenia przebudowy ul. Reja w zakresie chodnika, kanału technologicznego i wymiany hydrantów na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. Józefa Poniatowskiego w Pruszczu Gdańskim na działkach nr 470, 487, 256, 257, 292, 296, 301, 300/3 obręb ewidencyjny 10, jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański.

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat
Cena oferty: 474.534,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 22.11.2023 r.