Image

Konkurs ofert "Strzelnica w powiecie"

Minister Obrony Narodowej ogłasza Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych oraz pneumatycznych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. MON oferuje środki finansowe na pokrycie do 80% inwestycji.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 1 marca 2024 roku. Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024” NR 1/2024/CWCR - jeśli dotyczy strzelnic wirtualnych.
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2024” NR 2/2024/CWCR - jeśli dotyczy strzelnic pneumatycznych.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Oddziale Współpracy Cywilno — Wojskowej pod numerami telefonów: 261 877 739 i 261 824 206 oraz 261 877 721 i 261 845 325, jak również pod dedykowanym projektowi adresem email: projektstrzelnice@ron.mil.pl.

Strona www: www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnie-ogloszone-konkursy.

Przydatne dokumenty

Konkurs ofert "Strzelnica w powiecie" - strzelnica wirtualna
Konkurs ofert "Strzelnica w powiecie - strzelnica pneumatyczna