Image

Dofinansowanie do innych niż węglowe źródła ogrzewania

20 września 2022 r. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza dofinansowanie dla gospodarstw domowych na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wnioski można składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie ziemnym), albo
  3. kocioł olejowy,
Wymienione powyżej muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Ważne!

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, na potrzeby, którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.

Szczegóły oraz formularz wniosku dostępny: https://mops-pruszczgd.naszbip.pl/czym-sie-zajmujemy/jednorazowy-dodatek-dla-gospodarstw-domowych