Image

Nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

Informujemy, że od 15 listopada 2022 r. (wtorek) rozpoczyna się nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim (MOPS), przy ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański w dziale ds. świadczeń rodzinnych.

Wzór wniosku dostępny jest:
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.pruszcz-gdanski.pl/,
  • w wersji papierowej w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański.
Godziny pracy MOPS:
  • poniedziałek: 8:00-16:00,
  • wtorek-piątek: 7:30-15:30.


Poniżej prezentujemy kilka przydatnych informacji dotyczących zakupu węgla w Pruszczu Gdańskim.

Kto jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla?

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stanowi, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Co należy zrobić, aby zakupić węgiel na warunkach preferencyjnych?

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest złożenie wniosku o preferencyjny zakup węgla. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim należy odebrać zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, a następnie z tym zaświadczeniem zgłosić się do punktu sprzedaży.

Gdzie będzie się odbywała sprzedaż węgla?

Sprzedaż węgla będzie odbywała się na terenie hurtowni - Millenium Hurtownia Budowlana w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański.

Kiedy rozpocznie się sprzedaż węgla?

Szczegóły na temat terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.pruszcz-gdanski.pl – w zakładce Nasze miasto/Sprzedaż węgla.

Jaką ilość oraz jaką frakcję paliwa stałego można zakupić dla jednego gospodarstwa domowego?

Na zasadach preferencyjnych można zakupić następujące rodzaje węgla: groszek i orzech. W ilości odpowiednio: 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r., 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. (wniosek na 2023 roku będzie można złożyć po 1 stycznia 2023).

Jakie dokumenty i formalności są niezbędne do dokonania zakupu preferencyjnego węgla?

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny i odebraniu zaświadczenia o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, oraz po uzgodnieniu terminu odbioru w punkcie sprzedaży. Warunkiem dokonania zakupu jest dokonanie zapłaty za węgiel (na  miejscu w punkcie sprzedaży – odpowiednio gotówką lub kartą).

W jakie dni i w jakich godzinach prowadzona będzie sprzedaż węgla?

Sprzedaż węgla prowadzona będzie w punkcie sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. Szczegóły na temat terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.pruszcz-gdanski.pl – w zakładce Nasze miasto/Sprzedaż węgla.

Kto zapłaci za transport paliwa stałego?

Za transport węgla z miejsca odbioru (ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański - Millenium Hurtownia Budowlana) do miejsca zamieszkania zapłaci osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla. Akceptowany będzie transport własny. Koszt transportu będzie można uzgodnić wcześniej w punkcie sprzedaży, przy czym koszt ten w obrębie Miasta Pruszcz Gdański nie powinien przekraczać 50 zł. Przy odbiorze zaświadczenia z MOPS w Pruszczu Gdańskim o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla zostanie dołączona informacja co należy dalej zrobić, żeby odebrać węgiel (groszek, orzech) wraz z numerami telefonów.

Jaka będzie cena sprzedaży 1 tony węgla?

Sprzedaż węgla prowadzona będzie w cenie 2 000 zł brutto za 1 tonę. Cena ta nie obejmuje kosztu transportu. Punkt sprzedaży będzie świadczył usługę transportu na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Koszt transportu na terenie miasta nie może przekraczać kwoty 50 zł brutto, i regulowany będzie na podstawie osobnego rozliczenia.