Image

Konto rodzinne czy indywidualne?

W ramach Pruszczańskiej Karty Mieszkańca możesz zdecydować, czy chcesz korzystać z konta samodzielnie czy chcesz założyć Konto Rodzinne. W przypadku tej drugiej opcji możesz dodać do swojego konta członków rodziny, w tym dzieci.

Jak to zrobić elektronicznie?

Po przejściu do rejestracji konta decydujesz, czy konto będzie indywidualnie czy wspólnie z rodziną. Podczas dodawania osoby na swoim koncie, czyli składania w jej imieniu wniosku o Pakiet Mieszkańca, automatycznie tworzy się Konto Rodzinne. Dzieci do 6 roku życia korzystają z Pakietu Mieszkańca, ze zniżek i ulg przysługujących rodzicom. Od 7 roku życia dziecko otrzymuje swoją Kartę. Do logowania się i korzystania z aplikacji w telefonie używany jest adres e-mail lub numer telefonu dziecka. E-mail dziecka do 18 roku życia można podać, ale jest to opcjonalne. Gdy wybierzesz korzystanie z karty jedynie w wersji plastikowej, wówczas podawanie e-maila nie jest konieczne.

Jak to zrobić osobiście?
Podczas składania wniosku o Pakiet Mieszkańca osobiście należy w nim podać również dane swoich dzieci i/lub innych osób, w których imieniu chcemy założyć konto, uzyskać Pakiet i Kartę. Konto elektroniczne zostanie założone przez pracownika urzędu i przy dodawaniu wszystkich osób wyszczególnionych we wniosku stanie się Kontem Rodzinnym. Dane do logowania otrzymasz na podany adres e-mail.
Pozostałe zasady są takie same, jak przy zakładaniu konta i składaniu wniosku drogą elektroniczną.

Młodzież po 16 r.ż. i osoby dorosłe
Młodzież po ukończeniu 16 lat może dodać do konta swój adres e-mail i właśnie ten adres wykorzystywać podczas logowania, będąc wciąż przypisanym do Konta Rodzinnego. W przypadku  dorosłych dzieci, po ukończeniu 18 roku życia, wprowadzenie własnego adresu e-mail jest już koniecznością – taka osoba samodzielnie potwierdza wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i na zarządzanie kontem przez rodzica. Konto Rodzinne ma jednego administratora. Jest to pierwsza osoba, która złoży wniosek o Pakiet Mieszkańca w imieniu członków rodziny. Ważne: muszą być to osoby, które mieszkają pod jednym adresem. Administrator Konta Rodzinnego ma możliwość zmiany ustawień innych użytkowników tego konta – może decydować m.in. o tym, czy po zalogowaniu widzą oni dane pozostałych osób. Powyższe zasady dotyczą także innych pełnoletnich osób bliskich, które nie są dziećmi administratora Konta Rodzinnego, a mają ten sam adres zamieszkania.

W skrócie:
1. Załóż konto samodzielnie na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl lub przez pracownika urzędu, składając wniosek o Pakiet Mieszkańca.
2. Zakładając konto, podaj dane dziecka. Jeśli składasz wniosek osobiście - podaj je we wniosku.
3. Zrządzaj kontem i danymi osób na Koncie Rodzinnym poprzez login i hasło, które otrzymasz na swój adres e-mail.
4. Dodane przez Ciebie osoby pełnoletnie, będą zobowiązane do potwierdzenia utworzenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez swój adres e-mail.