Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W wyznaczone dni zbiórki, odpady należy wystawić do godziny 6:00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w mieście Pruszcz Gdański organizowana jest okresowo. W roku 2022 zaplanowano zbiórki w następujących terminach:
  • 26 marca 2022 r.
  • 25 czerwca 2022 r.
  • 24 września 2022 r.
  • 10 grudnia 2022 r.

W wyznaczone dni zbiórki, odpady należy wystawić do godziny 6:00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafki, biurka, dywany, wykładziny itp.

Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z budów i remontów, opony.

Poza wyznaczonymi terminami objazdowych zbiórek wielkogabarytów mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą je również przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim. Punkt czynny jest: od wtorku do piątku: 9:00-17:00, w sobotę: 8:00-14:00.