Jak złożyć wniosek w Autoryzowanym Punkcie Obsługi (wniosek papierowy)?

W Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich, możesz złożyć wniosek w imieniu osób, w stosunku do których jesteś Przedstawicielem Ustawowym oraz w imieniu innych osób dorosłych, które Cię do tego upoważniły.

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek, a Wasze dane zostaną wprowadzone do systemu Karty Mieszkańca. Następnie, jeśli chcesz zweryfkować się przez PIT, zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu weryfikacyjnego - pamiętaj, że każda osoba pełnoletnia powinna przedstawić własny dokument weryfikacyjny, a osoby niepełnoletnie są weryfikowane na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli masz przy sobie odpowiedni dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu.