Image

Ostatnie dni na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

Do 30 kwietnia 2021 r. mieszkańcy mogą składać propozycje działań do zrealizowania w Pruszczu Gdańskim. Budżet Obywatelski w mieście Pruszcz Gdański odbywa się już po raz 8. 

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to szereg działań związanych z konsultacjami społecznymi, w ramach których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się, na jakie zadania chcieliby przeznaczyć część miejskiego budżetu. Do dyspozycji mieszkańców z miejskiej kasy jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł.

Po co nam Budżet Obywatelski?
To działanie wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór zadań, które zostaną zrealizowane z budżetu miasta w przyszłym roku. Dzięki głosowi mieszkańców lokalne władze wiedzą więcej o ich potrzebach. Czas zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego to moment, aby powiedzieć głośno, np. tu przydałby się przystanek, tam potrzebujemy mieć więcej zieleni, na osiedlu potrzebujemy więcej ławek, w okolicy nie ma placu zabaw i chcielibyśmy go mieć. Wystarczy złożyć wniosek i opisać potrzeby.

Jak zgłosić wniosek?
Wnioski do Budżetu Obywatelskiego można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański) lub elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bo.pruszcz-gdanski.pl. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia min. 1 mieszkańca Pruszcza Gdańskiego.

Wniosek złożony. Co dalej?
Wszystkie wnioski podlegają analizie Komisji ds. budżetu obywatelskiego, w składzie której są Radni Rady Miasta Pruszcz Gdański, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz dwoje reprezentantów mieszkańców, którzy dobrowolnie zgłosili chęć udziału w pracach komisji. Komisja ma za zadanie sprawdzić i szczegółowo omówić każdy z wniosków. Przeanalizować potrzebę, możliwości techniczne oraz budżet wniosku. W sierpniu 2021 do publicznej wiadomości podana zostanie ostateczna lista wniosków, które we wrześniu 2021 poddane zostaną pod głosowanie pruszczan.

Szczegóły dotyczące przebiegu budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.