• Home
  • Lista aktualności
  • Modernizacji infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę na oprawy LED - zawarto umowę
Image

Modernizacji infrastruktury oświetleniowej poprzez wymianę na oprawy LED - zawarto umowę

Dnia  22.03.2024 r. została zawarta umowa dotycząca modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański w ilości 169 sztuk wraz z dostosowaniem wysięgników. Oprawy zostaną zamontowane na ulicach: Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja, Podkomorzego, Mickiewicza, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego, 24 Marca, Witosa, Armii Krajowej oraz Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Firma Usługowa PROTEL Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
Cena oferty: 248 460,00 zł
Planowany termin wykonania zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 19.08.2024 r.