Image

Złóż deklarację dotyczącą swojego źródła ciepła

Jedną z największych potrzeb obywateli naszego kraju jest jak najdłuższe pozostanie w zdrowiu. W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów, tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza. Baza ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Termin złożenia deklaracji:
  • 12 m-cy biegnące od 1 lipca 2021 dla istniejących źródeł ciepła,
  • 14 dni dla nowo powstałych źródeł ciepła, czyli tych po 1 lipca 2021.
Sposób złożenia deklaracji:
  • przez internet: www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej poprzez złożenie/wysłanie odpowiedniego formularza do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego (deklaracje dostępne na stronie https://www.gunb.gov.pl/ zakładka „do pobrania”).