• Home
  • Lista aktualności
  • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim – podpisanie umowy z wykonawcą
Image

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim – podpisanie umowy z wykonawcą

Dnia 24 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański została podpisana umowa dotycząca rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim. Zakończenie prac planowane jest na 24 czerwca 2025 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacjami wod-kan, elektryczną, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami, przyłączem gazu, siecią wodociągową) i zagospodarowaniem terenu. Całość prac wykona firma Urbański Sp. z o.o.

Koszt inwestycji: 14 873 512,00  zł.