Image

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - czekamy na Twoją opinię!

W Pruszczu Gdańskim trwają prace nad Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu (MPA). W marcu 2021 r. mieszkańcy mieli okazję podzielić się swoją opinią na temat tego jak wpływają zmiany klimatu na ich najbliższe otoczenie. Uwagi i opinie, którymi podzielili się mieszkańcy zostały uwzględnione w pracach nad dokumentem.

Teraz przyszedł moment, w którym pruszczanie po raz kolejny mogą zabrać głos. Tym razem w badaniu ankietowym będzie można wyrazić opinię na temat opracowanych dla Pruszcza Gdańskiego opcji adaptacji tj. możliwych do podjęcia działań, które zostaną ujęte w „Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański do 2030”.

W ankiecie znajduje się 25 pytań dotyczących konkretnych zadań oraz 1 pytanie otwarte, w którym można zaproponować własne propozycje działań.
 
Wypełnij ankietę:
https://www.interankiety.pl/f/1vwxZ1kJ

Na Państwa opinię czekamy do 26 lipca 2021 r.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest przygotowywany przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
logotypu instytucji współfinansujących projekt