Image

Nowy dowód osobisty z odciskami palców

Nowe dowody osobiste zawieraja odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzieki temu dowody osobiste sa bardziej bezpieczne.

Ważne!
 • Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
 • Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
 • Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12. r. życia;
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.

Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:
 • w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub
 • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).
Okres ważności dowodów osobistych. Wydawane od 2 sierpnia 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:
 • 10 lat - dla osób od 12. r. życia;
 • 5 lat - dla osób do 12. r. życia;
 • 12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r. pozostają te same. Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód umożliwia m.in.:
 • logowanie do portali administracji publicznej (np. GOV.pl) i korzystanie z e-usług,
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.
Ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, możesz zdecydować, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie, umożliwiający elektroniczne podpisywanie dokumentów. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. Warto!

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, to przy odbiorze e-dowodu lub później, w dowolnym urzędzie gminy, ustal kody PIN:
 • do logowania – PIN1 (4 cyfry);
 • do składania podpisu osobistego – PIN2 (6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku,ż e chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Kod PUK służy do odblokowania funkcji logowania i podpisu e-dowodem w przypadku 3-krotnego podania błędnego kodu PIN. Jeśli nie chcesz go odebrać - zostaw w urzędzie.

Kradzież, zagubienie, uszkodzenie e-dowodu – co robić?
 • Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie GOV.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
 • Jeśli ukradziono Ci e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy lub przez internet. E-dowód zostanie unieważniony.
 • Kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłoś w dowolnym banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.
 • Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, Twój e-dowód będzie znowu ważny.
 • To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie GOV.pl.
Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl