• Home
  • Lista aktualności
  • Powstaną nowe zbiorniki retencyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej w Pruszczu Gdańskim
Image

Powstaną nowe zbiorniki retencyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej w Pruszczu Gdańskim

Na początku 2021 roku w Pruszczu Gdańskim ruszyła budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej. Obie inwestycje realizowane są przy udziale środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja pierwszego z projektów pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I, potrwa do marca 2023 roku. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 12 482 619,98 PLN, w tym dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych to 8 706 401,83 PLN. Działania podjęte w ramach projektu mają za zadanie wzmocnić odporność Pruszcza Gdańskiego na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu oraz zwiększyć możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom. 

Drugi z projektów pn. Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim, realizowany będzie do grudnia 2022 roku. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 11 480 301,31 PLN, w tym dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych to 8 016 986,87 PLN. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie lepiej zabezpieczyć nasze miasto przed skutkami nawalnych deszczy, dużych ilości wód opadowych i roztopowych. Retencjonowana woda zostanie wykorzystana w okresie letnim, np. do nawadniania roślinności.
 

Więcej informacji na temat tych inwestycji znajduje się na naszej stronie, poniżej znajdują się bezpośrednie linki do poszczególnych projektów: