Image

Dlaczego tak ważne jest, żeby rozliczać podatki w miejscu zamieszkania?

To czy w deklaracji rocznej PIT wskazujemy adres faktycznego zamieszkania ma ogromne znaczenie dla budżetu miejscowości, w której mieszkamy. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znacząca część dochodów, która ma wpływ na otoczenie mieszkańców. Niestety często zdarza się tak, że do deklaracji wpisujemy miejsce stałego zameldowania zamiast miejsca faktycznego zamieszkania. W tej sytuacji pozbawiamy budżet miasta, w którym faktycznie mieszkamy istotnej części wpływów z tytułu podatku PIT.

W 2021 r. wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 32,43% dochodów własnych budżetu. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania to realne wpływy do budżetu na zadania ważne dla mieszkańców. Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje w drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jedno z ważniejszych źródeł finansowania.

Dbajmy o nasz budżet, rozliczając PIT w miejscu faktycznego zamieszkania mamy na to realny wpływ. Na rozliczenie PIT zostały ostatnie chwile (termin upływa 30 kwietnia), jeśli mieszkasz na terenie miasta Pruszcz Gdański, w deklaracji podaj swój pruszczański adres i miej wpływ na swoje otoczenie.

Rozlicz PIT, wygraj samochód
Jeśli mieszkasz w Pruszczu Gdańskim i rozliczysz PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako miejsce zamieszkania adres z terenu miasta Pruszcz Gdański możesz wziąć udział w Loterii PIT i wygrać samochód! Jak zgłosić się do Loterii? Do 08.05.2022 r. wejdź na www.pitwpruszczu.pl i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz unikalny numer loteryjny, który weźmie udział w losowaniu.

Pamiętaj:
  • Meldunek a miejsce zamieszkania. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.
  • Wystarczy informacja w deklaracji PIT. Wystarczy poinformować Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszkania podatnika - albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), natomiast przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1.
Na co wydawane są środki z budżetu miasta. Wykres pokazujący procentowy udział wydatków. Po kliknięciu w obrazek przejście do serwisu z budżetem miejskim o omówieniem dochodów i wydatków.