Image

Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie "Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy", serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej, które w sierpniu 2022 r. podejmą zatrudnienie, do skorzystania z BONu NA START.

Jest to wsparcie aktywności zawodowej poprzez wypłatę dodatków motywacyjnych za podjęcie i utrzymanie zatrudnienia o łącznej kwocie 3200 zł.
  • 500 zł wypłacane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o przyznaniu dodatku motywacyjnego „Bon na start”;
  • 1200 zł po  przepracowaniu 3 pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy, po przedstawieniu zaświadczenia  o przepracowaniu określonego okresu 3 pełnych miesięcy lub świadectwa pracy za ten okres;
  • 1500 zł po  przepracowaniu 6 pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy po przedstawieniu zaświadczenia  o przepracowaniu określonego okresu 6 pełnych miesięcy lub świadectwa pracy za ten okres.

Wszelkie informacje dostępne są  na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: +48 724 565 060
https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg