Image

Kolejna kabina akustyczna stanęła w SP4

Ciągłe, dynamiczne zmiany w polskiej edukacji oraz wzrost liczby uczniów przejawiających problemy wychowawczo-dydaktyczne często spowodowane okresem pandemii COVID-19, powoduje konieczność poszukiwania nowych, niestandardowych metod i form pracy.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim jest szkołą, poszukującą ciekawych, nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele starają się wprowadzać edukacyjne, nowości techniczne, które można wykorzystać w pracy z każdym uczniem a szczególnie z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Takim pomysłem jest kabina akustyczna. Obecnie w szkole znajdują się dwie kabiny akustyczne, w których uczniowie mogą wyciszyć się i spokojnie pracować pod kierunkiem nauczyciela. O pierwszej z kabin pisaliśmy w marcu tego roku, w październiku na terenie szkoły stanęła kolejna, co jest dowodem na to, że jest to trafiony pomysł!

Pomieszczenia te zostały zakupione w szczególności z myślą o dzieciach przejawiających problemy wynikające ze spektrum autyzmu oraz mających zaburzenia emocji i koncentracji uwagi. Jest to przytulne pomieszczenie do prowadzenia nauczania indywidualnego. Kabiny wyposażone są w cztery wygodne miejsca do siedzenia, stolik oraz sprzęt komputerowy — mówi dyrektor szkoły Paweł Biesiekierski.

Kolory wybrane są tak, aby nie pobudzały ucznia, lecz go wyciszały. W kabinie akustycznej uczeń odizolowany jest od wszystkiego, co powoduje jego rozpraszanie. Może tam uczestniczyć w lekcjach indywidualnych lub w zajęciach prowadzonych w małych grupach. Szklane drzwi zapewniają dostęp światła dziennego. Są wyklejone naklejkami z motywami  związanymi z historią życia patrona szkoły, Ignacego Jana Paderewskiego.

W opinii uczniów korzystających z dodatkowego pomieszczenia kabiny akustyczne są bardzo potrzebne. Można w nich znaleźć miejsce i przestrzeń do wyciszenia się oraz spokojnej nauki. Nauczyciele chętnie korzystają z tych pomieszczeń. Każda kabina akustyczna jest dodatkowym miejscem do indywidualnej pracy, co częściowo rozwiązuje problemy lokalowe — dodaje zastępca dyrektora szkoły Iwona Polańska.