Image

Akcja „Szczęśliwe godziny” na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3

W najbliższe ferie zimowe tj. od 16 do 27 stycznia 2023 r., na basenie przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim obowiązywać będzie akcja "Szczęśliwe godziny". W ramach akcji uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkający w mieście Pruszcz Gdański oraz uczniowie pruszczańskich szkół, którzy mieszkają poza terenem miasta, będą mogli skorzystać z basenu bezpłatnie.

Bezpłatne wejścia jednorazowe możliwe będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 (z wyłączeniem godzin objętych wcześniejszą rezerwacją).

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wejścia na basen, w ramach opisywanej akcji, uczeń musi okazać legitymację szkolną. Dziecko do 8 roku życia lub nie umiejące pływać, może korzystać z basenu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Opiekun wchodzący na basen z dzieckiem ponosi opłatę zgodną z cennikiem.

 
Bezpłatne wejścia w ramach akcji "Szczęśliwe godziny" możliwe będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. 
Wyjątek stanowią godziny objęte rezerwacją. Szczegółowy harmonogram rozkładu wolnych godzin znajduje się w tabeli poniżej.
 
I tydzień: 16.01.2023–20.01.2023
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-9:40 rezerwacja        
10:00-10:40 rezerwacja        
11:00-11:40       rezerwacja  
12:00-12:40       rezerwacja  
13:00-13:40   rezerwacja rezerwacja rezerwacja rezerwacja
 
II tydzień: 23.01.2023–27.01.2023
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-9:40          
10:00-10:40          
11:00-11:40          
12:00-12:40          
13:00-13:40          
 
Każda osoba wchodząca na basen ma obowiązek zmienić obuwie na klapki w głównym holu. Obuwie należy umieścić w siatce, a odzież przechowywać w szafkach.