Image

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny nowy okres świadczeniowy 2021/2022 należy składać:
  • od dnia 1 lipca 2021 r. elektronicznie - poprzez platformę informacyjno- usługową „Empatia”,
  • od dnia 2 sierpnia  2021 r. w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 9, poniedziałek 8:00-16:00; od wtorku do piątku 7:30-15:30.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną, apelujemy do mieszkańców o korzystanie z elektronicznej formy składania wniosków.

Jednocześnie informujemy,  że od tego roku realizacja zadań związanych ze świadczeniem „Dobry Start” została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie realizował tego zadania. Dlatego też wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS. Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna zmiana programu. Dodatkowo od lipca:
  • wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (forma tradycyjna zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.
Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry Start” należy szukać na stronach:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach
https://www.zus.pl/