• Home
  • Lista aktualności
  • Ostatni nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 35 000 zł
Image

Ostatni nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 35 000 zł

Od 31 października do 16 listopada br. w Gdańskim Urzędzie Pracy będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 35 000 zł.
Ostatni w tym roku nabór wniosków o dotację na założenie własnej działalności gospodarczej adresowany jest do bezrobotnych zarejestrowanych w GUP, którzy chcieliby zrealizować własny pomysł na biznes. 
Warunkiem przystąpienia do projektu jest poprawne wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej gdansk.praca.gov.pl.
Osoby bezrobotne muszą pamiętać, że przed złożeniem wniosku konieczne jest jego wcześniejsze pozytywne zaopiniowanie u doradcy klienta Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego GUP. Weryfikacja odbywa się podczas spotkania z doradcą, które należy umówić wysyłając wiadomość na adres: 
  • sylwia.lopacinska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 40 (dla nazwisk zaczynających się na literę od A do Ł)
  • beata.markowska@gup.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numerem telefonu 58 743 14 50 (dla nazwisk zaczynających się na literę od M do Z)
Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania wsparcia dostępne są w Regulaminie. Określa on m.in. zasady punktowania wniosków, zgodnie z którymi kryterium kwalifikacyjnym do udziału w programie będzie otrzymanie minimum 30 punktów w procedurze oceny przedłożonych dokumentów.