Image

Miasto Pruszcz Gdański wyróżnione w konkursie Innowacyjny Samorząd

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez samorządy opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Do konkursu zgłoszono w sumie 244 projekty. Najwięcej, bo aż 73 wpłynęło w kategorii gmin miejskich – w tej kategorii o nagrodę konkurował pruszczański samorząd. Gminy wiejskie złożyły 53 projekty, gminy miejsko-wiejskie – 41, duże miasta – 36, powiaty – 27, województwa – 14.

Wśród 12 nagrodzonych, w kategorii gminy miejskie, znalazł się samorząd miasta Pruszcz Gdański, który otrzymał wyróżnienie za projekt pn. „Miejska sieć nośników informacji — ekologicznie i sprawnie".

Od blisko trzech lat w naszym mieście rozwijana jest sieć ekranów cyfrowych, które są nośnikiem informacji. Obok afiszy kulturalnych i rozrywkowych znajdziemy tam także informacje obywatelskie oraz ogłoszenia społeczne. Dzięki temu projektowi eliminujemy znaczącą część kosztów w tym wydruku, montażu i demontażu afiszu oraz jego utylizacji. Przy tym, możemy szybko i dynamicznie generować treści szczególnie w sytuacjach, które tego wymagają. To, jak ważna jest szybka reakcja i dynamicznie generowany komunikat pokazały nam wyraźnie takie sytuacje jak pandemia, czy wybuch wojny na Ukrainie. Czy cyfrowe nośniki zastąpią całkowicie nośniki analogowe? Nie! Ale znacząco je ograniczą. – mówi Janina Wilkos-Gad, Kierownik Referatu Współpracy i Promocji w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Obecnie na terenie miasta Pruszcz Gdański znajdziemy łącznie 14 ekranów multimedialnych. Niebawem dołączy do tego grona kolejny ekran, zaplanowany przy terenie rekreacyjnym na Osiedlu Bursztynowym. Lokalizację i opis ekranów znajdziemy na mapie pod adresem: ekrany.pruszcz-gdanski.pl. Informacje na ekranach publikuje zespół Referatu Współpracy i Promocji pruszczańskiego magistratu.